เอ็กโก กรุ๊ป รุกลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์

เอ็กโก กรุ๊ป รุกลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์
นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น กับ บริษัท SunEdison Energy Holding (Singapore) Pte.Ltd. เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท เอสพีพี ไฟว์ จำกัด (SPP5) กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ลงทุนโครงการ SPP2, SPP3 และ SPP4 ทำให้มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด 30 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า 4 แห่งแรกของเอกชนมีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ ทั้งนี้จะส่งผลให้การลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดรวมเป็น 94.5 เมกะวัตต์ และจะเป็นไปตามเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558