ส.ประกันวินาศภัยรับจ่ายสินไหมน้ำท่วมรง.ช้า

ส.ประกันวินาศภัยรับจ่ายสินไหมน้ำท่วมรง.ช้า
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย กล่าวในงานเสวนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย รับมือความเสี่ยงใหม่ภัยพิบัติ ว่า การจ่ายค่าสินไหมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ยังคงล่าช้า โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่เสียหายมีมูลค่ารวม 486,000 ล้านบาท เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มูลค่าถึง 460,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายค่าสินไหมได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ตามข้อมูลในวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนที่เหลืออยู่ ยังรอข้อมูลที่ต้องทำการสำรวจความเสียหาย ซี่งโรงงานขนาดใหญ่มีความซับซ้อนในการตรวจสอบเครื่องจักรที่ประเทศไทยยังขาดผู้ชำนาญในเรื่องนี้ จึงทำให้เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัย ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้จ่ายค่าสินไหมมีความรวดเร็วขึ้น ส่วนสถานการณ์การทำประกันวินาศภัยปีนี้ กลุ่ม SME มีการเติบโตขึ้น ขณะที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็เริ่มชะลอตัวลงจากช่วงต้นปี ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมีความเชื่อมั่นในแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล