หอการค้าไทยชี้ปัญหายุโรปอาจถึงทางตัน

หอการค้าไทยชี้ปัญหายุโรปอาจถึงทางตัน
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงวิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรป ว่า ภาระหนี้ที่เกิดขึ้น อาจทำให้ยุโรปถึงทางตัน เพราะไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินและการคลัง ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้ เพราะภาระหนี้ที่มีจำนวนมาก การลดค่าเงินไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นเงินสกุลยูโร ที่ใช้กันทั้งยูโรโซ นจึงต้องรอเพียงความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และหากยูโรโซนล่มสลายจะกระทบเศรษฐกิจให้ตกต่ำลงทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ร้อยละ 11 ในอาเซียนและประเทศจีน ส่งออกไปร้อยละ 24 และยุโรป ยังมีการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ถึงร้อยละ 16 และถึงแม้ว่าในระยะสั้น จะไม่ส่งผลกระทบ แต่ในระยะยาว อาจเกิดปัญหามากขึ้น