สนพ. แจ้งผู้ค้า ให้ปรับลดราคาน้ำมัน

สนพ. แจ้งผู้ค้า ให้ปรับลดราคาน้ำมัน
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ. ได้แจ้งไปยังผู้ค้าน้ำมัน ให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลง 40 สตางค์ต่อลิตร เนื่องจาก ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง โดยน้ำมันดิบดูไบ อยู่ที่ 96 เหรียญต่อบาร์เรล ส่งผลให้ค่าการตลาดในกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ปรับเพิ่มขึ้นเป้น 2 บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำมันดีเซล อยู่ที่ประมาณ 1.60 บาทต่อลิตร ซึ่งกระทรวงพลังงาน ยังไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น จึงแจ้งความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมัน มีการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันแทน โดยมีผล 24.00 น. คืนนี้ เพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้บริโภค