นิด้า เชื่อ วิกฤติหนี้ยุโรป กระทบไทยน้อย

นิด้า เชื่อ วิกฤติหนี้ยุโรป กระทบไทยน้อย
นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยถึงสถานการณ์ประเทศกรีซ ว่า มีแนวโน้มที่พรรคการเมืองประชาธิปไตยใหม่ จะได้เป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งพรรคการเมืองดังกล่าว มีนโยบายสนับสนุนการรัดเข็มขัด เพื่อแก้ปัญหาหนี้สาธารณะ เตรียมเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อขอผ่อนปรนการจัดทำมาตรการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรัดเข็มขัด โดยเชื่อว่า เจ้าหนี้พร้อมผ่อนปรนมาตรการบางข้อและหากในกรณีเลวร้ายสุด ไม่สามารถแก้ปัญหาจนเกิดวิกฤติหนี้ทั่วยุโรป นั้น เชื่อว่า ปัญหาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับไทยมากนัก เนื่องจากมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยและยุโรป มีเพียง 10% ของมูลค่าการค้าการลงทุนทั้งหมด ซึ่งถือว่า ไม่มากเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทย - จีน ที่มีมูลค่ากว่า 19% หรือไทยกับประเทศในอาซียน ที่มีมูลค่า 22% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นนั้น จะเป็นเพียงระยะสั้นๆ จากปัจจัยการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนในไทยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนบ้างทั้งนี้ สิ่งที่น่าจับตามองคือ การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ว่าจะออกมาตรการเพื่อเข้ามาพยุงเศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรปอย่างไรบ้าง ซึ่งหากเฟดดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินรอบที่ 3 (QE3) โดยอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจนั้น จะส่งผลกระทบมีเม็ดเงินเข้ามาไหลเข้ามาสู่ตลาดเอเชีย และไทยมากขึ้น และทำให้ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกของไทยได้