กยน.ทำแบบจำลอง3มิติช่วยจัดการบริหารน้ำ

กยน.ทำแบบจำลอง3มิติช่วยจัดการบริหารน้ำ
นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง บริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการเพื่อแก้วิกฤติน้ำท่วม ภัยแล้งซ้ำซาก ว่า ขณะนี้ ทางสถาบันฯ ได้จัดทำแบบจำลองจราจรน้ำแบบ 3 มิติ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำในปีนี้ โดยคาดว่าโมเดลดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำได้ดีขึ้นจากปีก่อน ซึ่งหากปีนี้มีน้ำเหนือไหลลงมา จะสามารถรู้ล่วงหน้า 1 เดือน และทำให้วางแผนบริหารจัดการได้ โดยหากปริมาณน้ำฝนมีจำนวน 1,500 มิลลิเมตร ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำหลากมีอยู่ 8,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือเพียง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น โดยจะยังมีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง แต่จะมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ จะต้องมีการบริหารจัดการในส่วนของภาคชุมชน เพื่อเตรียมรับมือด้วย เพราะภาคชุมชนจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประสิทธิภาพของแผนดังกล่าวเกิดผลสำเร็จ