ข้าราชการเฮ! อาจได้โบนัสปี 55

ข้าราชการเฮ! อาจได้โบนัสปี 55
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการอาจเฮได้ ในเรื่องการจ่ายโบนัสปี 55 คณะรัฐมนตรีแปรญัตติเห็นชอบงบประมาณปี 56

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็นชอบตามข้อเสนอ การจัดสรรงบประมาณ สำหรับเงินรางวัลประจำปี 2555

ให้ส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาตามผลประเมินการปฏิบัติราชการ

 

ซึ่งเป็นจำนวนในงบประมาณปี 2556 จำนวน 6,835 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินรางวัลหรือเงินโบนัสข้าราชการสำหรับเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติ 5,550 ล้านบาท และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร 1,285 ล้านบาท

ในปีก่อนหน้านี้ การจ่ายเงินรางวัล ไม่ทั่วถึง เพราะไม่ได้มีการจัดสรรไว้ก่อน จึงเสนอให้มีการศึกษาว่าจะจัดสรรเงินโบนัสข้าราชการจากแหล่งใดได้บ้าง เพื่อการแจกจ่ายเงินโบนัสในอนาคตต่อไป