รับมือด่วน! กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดเสรี 5 ธุรกิจบริการ

รับมือด่วน! กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดเสรี 5 ธุรกิจบริการ
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

“พาณิชย์” เตรียมถอด 5 ธุรกิจบริการ ได้แก่ บัญชี กฎหมาย เช่าพื้นที่ กู้ยืมเงินภายใน ให้คำปรึกษา ออกจากบัญชีแนบท้าย 3 ของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้นักลงทุน คาดเริ่ม ก.ย. 61

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บอกว่า กรมฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อยู่ระหว่างการทบทวนธุรกิจบริการตามบัญชีแนบท้าย 3 ของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่จะถอด 5 ธุรกิจบริการออกจากบัญชีแนบท้าย 3 ตามการทบทวนประจำปี 2561 ได้แก่

 

1 ธุรกิจบริการทางบัญชี แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

2 ธุรกิจบริการทางกฎหมาย แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

3 ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานและสาธารณูปโภค แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

4 ธุรกิจบริการกู้ยืมเงิน แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

5 ธุรกิจบริการให้คำปรึกษา แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม

ทั้งนี้ กรมฯ จะนำข้อสรุป เสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่จะมีการประชุมภายในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และเสนอนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณา หากเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้

การพิจารณาถอด 5 ธุรกิจบริการออกจากบัญชีแนบท้าย 3 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กับคนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในการให้บริการดังกล่าว เนื่องจากตามปกติธุรกิจบริการที่อยู่ในบัญชี 3 คนต่างด้าวสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ โดยต้องขออนุญาตจาก คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก่อน

ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ใช้หลักการพิจารณาว่าจะถอดธุรกิจบริการใดบ้างออกจากบัญชีแนบท้าย 3 โดยยึด 3 หลักเกณฑ์ คือ

1 เป็นธุรกิจบริการที่มีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่แล้ว

2 เป็นธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน และ

3 เป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!