กสทช. ตีกลับ ข้อเรียกร้องกรณีทรูจอดำ

กสทช. ตีกลับ ข้อเรียกร้องกรณีทรูจอดำ
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า การพิจารณาข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สืบเนื่องจากกรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร 2012 นั้น บอร์ด กสทช. ยังไม่มีมติลงความเห็น และได้ส่งเรื่องกลับให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอีกครั้ง พร้อมเสนอเหตุผลประกอบ เนื่องจากข้อเรียกร้องดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ว่าอยู่ภายใต้อำนาจของ กสทช. หรือไม่ ที่สำคัญ ต้องมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ส่วนประเด็นของกล้อง GMMZ ที่ทราบว่าเสียค่าธรรมเนียมนำเข้าแบบเหมารวม 600,000 กล่อง เพียง 200 บาทนั้น ที่ผ่านมาทางบอร์ด กสทช. ไม่ทราบเรื่อง จึงต้องนำประเด็นดังกล่าวถกเป็นวาระพิเศษในวันพรุ่งนี้ เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไข อย่างไรก็ตามยืนยันว่า การกระทำใดๆ ของผู้ประกอบการ จะส่งผลต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตในอนาคตอย่างแน่นอน