คณิศ เผย ผล.ลต.กรีซเป็นผลดียุโรป

คณิศ เผย ผล.ลต.กรีซเป็นผลดียุโรป
นายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กล่าวในการสัมมนาวิกฤติหนี้ EU ผลกระทบการคลังสัมมนาวิกฤติหนี้ EU ผลกระทบและทางออกว่า จากผลการเลือกตั้งที่มีความจัดเจนว่า พรรคการเมืองที่สนับสนุนการรัดเข็มขัด และให้กรีซในอยู่ใน EU โซน ชนะการเลือกตั้งและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ถือเป็นผลดีของทางยุโรป ที่ไม่ต้องใช้เงินในการอุดหนุนให้กับกรีซมากเกินไป เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน กรณีที่กรีซจะต้องออกจากยูโรโซน คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปขยายตัวติดลบ ร้อยละ 0.9 ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ 5.5 แต่ หาก EU ติดลบมากขึ้น ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมาก เพราะประเทศไทยยังคงพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนที่สูง และผลกระทบทางอ้อมจากการส่งออกของประเทศไทยกรณีที่ EU ติดลบจะมีมากขึ้น