ศุภวุฒิเตือนไทยรับมือผลกระทบจากยุโรป

ศุภวุฒิเตือนไทยรับมือผลกระทบจากยุโรป
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน) กล่าวในงานสัมมนาวิกฤติหนี้ EU ผลกระทบและทางออกว่า ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติหนี้ใน EU นอกจาก ประเทศไทย ที่พึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนที่สูงจะได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ยังมีผลกระทบทางอ้อมจากตลาดคู่ค้าของประเทศไทย ที่ออกไปยัง EU ทำให้ประเทศไทยส่งออกได้รับผลกระทบมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะ ในประเทศจีน เพราะส่งออกไปยัง EU ถึงร้อยละ 12 และเป็นสินค้าอุตสาหกรรมในขณะที่ ประเทศไทย ส่งออกสินค้าอาหารไปยัง EU ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าอาหารอยู่มาก และโอกาสที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติหนี้อย่างประเทศกรีซ คงเป็นไปไม่ได้