คมนาคมยันหนี้ยุโรปไม่กระทบเมกะโปรเจกต์

คมนาคมยันหนี้ยุโรปไม่กระทบเมกะโปรเจกต์
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรปที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั้น โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า ในส่วนของกระทรวงคมนาคมคาดว่าน่าจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการใหญ่หรือโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย รถไฟไฮสปีดเทรน เป็นต้น และสำหรับด้านเงินกู้นั้น น่าจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเงินกู้ที่นำมาใช้ในการลงทุนนั้นจะมาจากประเทศในโซนเอเชีย แต่ทั้งนี้จะมีการทบทวนถึงรายละเอียดอีกครั้ง