บุญทรงตั้งเป้าส่งออกข้าว9ล.ตันยันไทยแชมป์

บุญทรงตั้งเป้าส่งออกข้าว9ล.ตันยันไทยแชมป์
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงานสัมมนา นโยบายเศรษฐกิจการค้าไทย ปี 2012 ณ โรงแรมลองบีช จ.ชลบุรี ว่า กระทรวงพาณิชย์ จะยังมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งจะมีการสานต่อนโยบายการรับจำนำ ทำให้ราคาข้าวของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้น และผลักดันการส่งออก ทำให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศอันดับ 1 ของการส่งออกข้าวโลก ซึ่งในปีนี้ ตั้งเป้าหมายการส่งออกที่ 8.5 - 9 ล้านตัน และในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ สามารถส่งออกได้แล้ว 2.9 ล้านตัน และเพื่อให้การส่งออกข้าวไทยยังคงเป็นอันดับ 1 ทางกระทรวงพาณิชย์ จะมีการจัดทำมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทย และตั้งสมาพันธ์ผู้ผลิตข้าวอาเซียน ซึ่งภายในเดือน ก.ค. นี้ จะมีการเจรจากับประเทศเวียดนาม ถึงความร่วมมือกันต่อไป ในฐานะที่เวียดนาม เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญอีก 1 ประเทศนายบุญทรง กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหามาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ส่งออก จากวิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรป วันที่ 29 มิ.ย. นี้ เชื่อว่า จะสามารถทำให้การส่งออกของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไท้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม สามารถขยายตัว และทำให้เป้าหมายการส่งออกในปีนี้ ที่ร้อยละ 15 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งพัฒนาโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก และโครงการไทยซีเล็คท์ เน้นการส่งออกสินค้าอาหาร และธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยไปจัดตั้งธุรกิจอาหารในอาเซียน และยุโรปตะวันออก เพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับสินค้าไทยนอกจากนี้ นายบุญทรง ยังกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ จะดูแลแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนอย่าต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ในขณะนี้ ยืนยันว่า สถานการณ์ราคาสินค้าเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว และสำหรับการประการราคาแนะนำอาการปรุงสำเร็จ 7 รายการ ในพื้นที่ 38 จังหวัดนั้น หลังจากมีการศึกษาอย่างรอบคอบจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จแล้ว หากสถานการณ์คลี่คลาย ลงอาจไม่จำเป็นต้องมีการประกาศราคาแนะนำ หรือใช้มาตรการดูแลเพิ่มเติม เพราะมีหลายโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วยให้ราคาสินค้าชะลอตัวลง ทั้งการขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการตรึงราคาสินค้าไว้ 4 เดือน จนถึงเดือน ก.ย. นี้ โครงการโชห่วยช่วยชาติ โครงการธงฟ้า และร้านถูกใจ โดยมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ จะขยายตัวอยู่ในกรอบที่ทางกระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ ร้อยละ 3.5 - 3.8