ธนิตหนุนรัฐคงวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

ธนิตหนุนรัฐคงวงเงินคุ้มครองเงินฝาก
นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การที่ กระทรวงการคลัง ยังไม่ปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากของนิติบุคคลและประชาชน ที่ปัจจุบันกำหนดให้อยู่ในระดับ 50 ล้านบาท ต่อบัญชีต่อธนาคาร ลงมาเหลือ 1 ล้านบาทต่อบัญชีต่อธนาคาร ตามการกำหนดแนวทางของพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก ที่จะมีผลในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ถือเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่รัฐบาล อาจระวังความเสี่ยงจากผลกระทบเศรษฐกิจยุโรป ทั้งนี้ เห็นว่า หากจะมีการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากในอนาคต ควรเป็นการทยอยปรับลด ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินขนาดเล็ก