แม่ค้าตลาดท่าน้ำศิริราชเผยราคาวัตถุดิบถูกลง

แม่ค้าตลาดท่าน้ำศิริราชเผยราคาวัตถุดิบถูกลง
จากการลงพื้นที่ ตรวจสอบราคาสินค้า โดยเฉพาะ อาหารปรุงสำเร็จ บริเวณท่าน้ำศิริราชในวันนี้ พบว่า ราคาสินค้าส่วนใหญ่ ทั้งอาหารตามสั่งและข้าวราดแกง ยังคงขายตามราคาแนะนำของทางกระทรวงพาณิชย์ โดยมีราคาอยู่ที่ 30 - 40 บาท ทั้งในส่วนของอาหารตามสั่งและข้าวราดแกง แต่ในส่วนของข้าวราดแกง 1 อย่างนั้น จะอยู่ที่จานละ 25 บาท 2 อย่าง อยู่ที่  30 บาท ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จ ที่ได้มีการกำหนดเมนูไว้ 7 รายการ ทั้งนี้ จากการสอบถามแม่ค้าและพ่อค้า ส่วนใหญ่ในย่านนี้พบว่า ราคาวัตถุดิบในช่วงนี้ที่นำมาปรุงอาหารนั้น เริ่มปรับตัวลดลง ทั้ง ราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ และผักสด ทำให้การขายตามราคาทิศทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดนั้น ไม่เป็นปัญหาต่อการประกอบการค้าขาย