กิตติรัตน์ มั่นใจ รับมือหนี้ยุโรปได้

กิตติรัตน์ มั่นใจ รับมือหนี้ยุโรปได้
นายกิตติรัตน์  ณ  ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน เช้าวันนี้ (16มิ.ย.55) ถึงสถานการณ์วิกฤตยุโรปในขณะนี้ว่า หากเกิดปัญหาใดขึ้น มีความมั่นใจว่าประเทศไทยเคยเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตมาแล้ว จะช่วยให้รัฐบาลสามารถตอบสนองและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาลที่พยายามเร่งการบริโภคภายในประเทศ เพราะตระหนักดีว่า ประเทศไทย พึ่งพาการส่งออกมากถึง 72% ของจีดีพี ฉะนั้น การกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ด้วยการเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยและภาคเกษตร ถือเป็นการช่วยกระจายรายได้ดีขึ้น ช่วยให้การหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้น หากการส่งออกเกิดปัญหาขึ้นในส่วนของการลงทุนในภาครัฐ  การบริโภคภายในจะช่วยประคับประคองได้ และหากธนาคารพาณิชย์ มีความกังวลในเรื่องของสินเชื่อภาครัฐ ได้มีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่ง พร้อมเข้ามาทำหน้าที่เหมือนในอดีตที่เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้ว  ส่วนหนี้สาธารณะนั้น ขณะนี้ไม่น่าห่วง เนื่องจากอยู่ในระดับที่ ร้อยละ 40 ของจีดีพี เมื่อเทียบกับประเทศยุโรป ที่หลายประเทศมีหนี้สาธารณะมากถึงร้อยละ 100 และการออก พ.ร.ก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.  2555  จะไม่ช่วยทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ปีนี้ คาดว่า น่าจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 5.5 หรือ หากร้อยละ 6.5 ทุกฝ่ายจะต้องทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ปัญหายุโรปกับสหัฐอเมริกา แตกต่างกัน โดยปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐ เกิดฉับพลันต่างจากยุโรปที่เกิดขึ้นมานาน และเรื้อรัง  เศรษฐกิจ ไม่มีการเติบโต หรือ การเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 0  ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีการเตรียมตัวมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม มีความมั่นใจว่าจะสามารถดูแลสถานการณ์ได้