สศช.เผยนายกฯสั่งเร่งทำแผนยุทธศาสตร์รับAEC

สศช.เผยนายกฯสั่งเร่งทำแผนยุทธศาสตร์รับAEC
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ได้กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและสอบถามถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศหรือแผนธุรกิจในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่พัฒนา โดยเบื้องต้นก็ต้องมีการทำ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ในด้านต่างๆ เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวม ก่อนจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดอุตสาหกรรม ว่า ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดทำข้อมูลของประเทศให้ทันสมัย ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ การค้า และ การลงทุน โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลของทุกหน่วยงาน ให้มีความถูกต้องและตรงกันให้มากที่สุดนอกจากนี้ นายอาคม กล่าวว่า ได้รายงานการดำเนินโครงการต่างๆ 13 เรื่อง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย หลังจากที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมวันนี้ รวมไปถึงการส่งเสริมกำลังการซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าโอท็อป โดยจะใช้ทุกๆ สถานีรถไฟ และสนามบินรวมกว่า 36 แห่ง เป็นแหล่งจัดจำหน่ายหารายได้ในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันมีการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร เพราะที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำ ภัยพิบัติและสินค้ามีราคาแพง จึงมีแนวโน้มที่จะแบ่งพื้นที่ในการขายสินค้า เพื่อควบคุมผลผลิตพืชในแต่ละพื้นที่ และมีการดูแลสินค้าเกษตรกรให้มีรายได้เหมาะสมนายอาคม ยังกล่าวถึงผลกระทบจากปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรปว่า ทางสภาพัฒน์ จะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม แม้ประเทศไทยจะมีสัดส่วนการส่งออกไปยังยุโรป เพียงร้อยละ 9 แต่ผลกระทบในขณะนี้ยังไม่มาก แต่หากวิกฤติหนี้ EU รุนแรง จนกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนั้น จะมีผลต่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะในตลาดจีน ที่มีสัดส่วนสูงกว่าถึงร้อยละ 19 และอาเซียน กว่าร้อยละ 22 เพราะทาง เอเซีย-แปซิฟิก เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของยุโรป อย่างไรก็ตาม ทางสภาพัฒน์ ยืนยัน ยังไม่มีการปรับเป้าประมาณการ GDP ในปีนี้ ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 - 6.5 เพราะยังมีแรงส่งจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อป้องกันน้ำท่วม