กิตติรัตน์มั่นใจธปท.ดูแลค่าบาทในAECได้

กิตติรัตน์มั่นใจธปท.ดูแลค่าบาทในAECได้
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายในงานปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา ผู้สื่อข่าวครั้งที่ 13 ในหัวข้อ AEC โอกาส หรือ วิกฤติประกันชีวิตไทย จัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2558 นั้น ในส่วนของภาครัฐก็ได้มีการเตรียมนโยบายที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและการบริการ การเคลื่อนย้ายของแรงงาน รวมไปถึง การยกระดับแรงงานทั่วไปและแรงงานฝีมือ โดยในส่วนของภาคเอกชน ขณะนี้ควรต้องเร่งปรับตัวให้ทันก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเร็ว ซึ่งจะต้องมีความแข็งแกร่งที่จะให้การแข่งขันภายในประเทศสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นไปได้ด้วยดีส่วนการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อรองรับกับกลุ่มการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น จะต้องพิจารณาทางด้านการเป็นคู่ค้าและคู่แข่ง เนื่องจากหลายประเทศในอาเซียน ผลิตสินค้าส่งออกคล้ายกับประเทศไทย ดังนั้นความได้เปรียบของค่าเงินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ขณะเดียวกัน ในประเทศไทยยังมีการส่งออกไปในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของการส่งออกทั้งหมด ไม่ได้พึ่งพากลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเดียวเท่านั้น ฉะนั้นการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับการค้าในทั่วโลก ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังแ ละทางธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นตรงหันว่า ค่าเงินบาทควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้เกิดความสมดุลทางการค้า อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยได้เปรียบทางการค้า ค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น แต่หากเสียปรียบทางการค้า ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง ซึ่งเชื่อว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง และสามารถติดตามเรื่องดังกล่าวได้อย่างใกล้ชิด