ทองรูปพรรณขายออกบาทละ24,650บาท

ทองรูปพรรณขายออกบาทละ24,650บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,801.20 บาท ขายออกบาทละ 24,650 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 24,150 บาท ขายออกบาทละ 24,250 บาท