อุตฯ-บีโอไอปฏิเสธของบจัดมวยไทยไฟท์

อุตฯ-บีโอไอปฏิเสธของบจัดมวยไทยไฟท์
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวชี้แจงว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ไม่ได้เสนอของบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดมวยไทยไฟท์ รวมทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งโปรแกรมการจัดมวยไทยไฟท์ใน 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอิตาลี ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ก็ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลของโปรโมเตอร์ผู้จัดงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีรายการของบประมาณในส่วนนี้ แต่ที่อ้างว่ามีเอกสารนั้น อาจเป็นการเข้าใจผิดในเอกสารเก่า ที่เป็นการเตรียมงานของบีโอไอ ซึ่งเอกสารนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว หลังเกิดวิกฤติน้ำท่วม