"สปริงนิวส์" ค้างค่าเช่าจ่อถูกตัดสัญญาณ-"มาดามเดียร์" ขู่ฟ้องกลับฐานเลือกปฏิบัติ

"สปริงนิวส์" ค้างค่าเช่าจ่อถูกตัดสัญญาณ-"มาดามเดียร์" ขู่ฟ้องกลับฐานเลือกปฏิบัติ

"สปริงนิวส์" ค้างค่าเช่าจ่อถูกตัดสัญญาณ-"มาดามเดียร์" ขู่ฟ้องกลับฐานเลือกปฏิบัติ

"อสมท" เตรียมตัดสัญญาณออกอากาศ "สปริงนิวส์ ช่อง 19" ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ เหตุค้างชำระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลกว่า 104 ล้านบาท ด้านสปริงนิวส์เตรียมฟ้องกลับ อสมท มาตรา 157 คิดค่าบริการไม่เป็นธรรมขัดกฎหมาย 

หลังจากวันนี้ (6 มิ.ย. 2561) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อสมท ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) แก่ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (สปริงนิวส์ ช่อง 19) ที่ได้ทำสัญญาร่วมกันตั้งแต่ปี 2557

แต่ได้ค้างชำระค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ตั้งแต่กลางปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินกว่า 104 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา อสมท ได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้มาโดยตลอด และสปริงนิวส์ได้ขอขยายเวลาชำระเงินเรื่อยมา และไม่ได้ชำระแต่อย่างใด เนื่องจากอ้างว่าอยู่ในช่วงวางแผนเพิ่มทุนและทยอยชำระหนี้

ซึ่งทาง อสมท พิจารณาแล้วว่า หาก อสมท และ กสทช. ไม่ดำเนินการใดๆ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ รวมทั้งอาจถูกร้องในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงประชุมร่วมกับ กสทช. จนมีมติเห็นชอบยุติการให้บริการโครงข่ายฯ แก่สปริงนิวส์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561  โดย อสมท จะยุติการให้บริการแก่สปริงนิวส์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2561

MCOT 

ล่าสุดทางสปริงนิวส์ เผยพยายามทุกทางที่จะเจรจายุติปัญหาค่าเช่าโครงข่าย แต่ถูก อสมท ปฏิเสธ เตรียมฟ้องกลับมาตรา 157 คิดค่าบริการไม่เป็นธรรมขัดกฎหมาย พร้อมประสานโครงข่ายใหม่รับช่วงออกอากาศต่อทันที

มาดามเดียร์-วทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด เปิดเผยถึงกรณีบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ว่า สปริงนิวส์ ได้พยายามเจรจายุติปัญหามาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและราคาค่าเช่าโครงข่าย รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชำระค่าเช่าโครงข่ายเดิมที่มีอยู่ เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ต่างก็มีการเจรจาต่อรองกับโครงข่ายที่ตัวเองใช้บริการเช่นกัน

โดยบริษัทได้มีการเจรจาร่วมกับฝ่ายบริหาร อสมท เพื่อจัดทำแผนการชำระค่าโครงข่ายมาโดยตลอด ซึ่งได้มีการทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการชำระอย่างเป็นทางการรวม 8 ครั้ง และขอปรับลดอัตราค่าบริการที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมอีก 2 ครั้ง แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากทาง อสมท มาโดยตลอด จนเป็นที่มาของมติหยุดให้บริการดังกล่าว

แม้ภายหลังจากมีมติออกมาแล้ว บริษัทก็ยังมีความพยายามที่จะเจรจาต่อไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะบริษัทไม่มีนโยบายที่จะไม่ชำระหนี้หรือย้ายโครงข่าย บริษัทเพียงต้องการให้เกิดความเป็นธรรม และระยะเวลาที่เหมาะสมกับภาวะธุรกิจที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัว

ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าบริการโครงข่ายของ อสมท ที่ผ่านมาไม่เพียงมีความไม่สมเหตุสมผล ทั้งด้านประสิทธิภาพ และการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ซึ่งเป็นข้อถกเถียงที่นำมาสู่การเจรจาขอปรับลดค่าบริการกับผู้ใช้โครงข่ายเกือบทุกราย ตั้งแต่เริ่มออกอากาศจนปัจจุบันพบว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการที่แตกต่างกันในแต่ละราย

บริษัทกำลังพิจารณาที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ทั้งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะความผิดตามมาตรา 157 เนื่องจากเห็นว่าการเรียกเก็บค่าบริการของ อสมท ที่ผ่านมาไม่มีความเป็นธรรม คิดค่าบริการไม่เท่าเทียมกันในแต่ละราย และไม่สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ที่พยายามแก้ปัญหาทีวีดิจิทัล โดยปรับลดภาระผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และยังอยู่ระหว่างที่มอบหมายให้ กสทช. ดำเนินการหาวิธีให้ทุกโครงข่ายปรับลดค่าเช่าลงให้เป็นธรรม หลังจากพบข้อเท็จจริงว่าการลงทุนของทุกโครงข่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เดิม

ส่วนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทขอยืนยันว่าได้ประสานงานกับทางคณะกรรมการ กสทช. อย่างใกล้ชิด และดำเนินการเตรียมจัดหาโครงข่ายใหม่ที่จะออกอากาศอย่างต่อเนื่อง หาก อสมท ยุติการให้บริการ สปริงนิวส์จะยังสามารถออกอากาศได้ โดยล่าสุดได้รับการยืนยันจาก กสทช. ที่พร้อมจะประสานผู้ให้บริการโครงข่ายที่เหลืออยู่รับช่วงออกอากาศต่อเนื่องทันทีหากไม่ได้ข้อยุติ

Spring News

Spring News 

ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ @TakornNBTC โดยระบุว่า

“ตามที่มีข่าวว่าสปริงนิวส์จะจอมืดในวันที่ 16 มิ.ย. นั้น ผมเรียนชี้แจงดังนี้ มติที่ประชุม กสทช. ให้สปริงนิวส์ไปเจรจาเรื่องค้างค่าเช่าโครงข่ายกับ อสมท ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ดังนั้น หากสปริงนิวส์ และ อสมท เจรจากันไม่สำเร็จ อสมท มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้สปริงส์นิวส์ใช้โครงข่ายของ อสมท ต่อไปได้เท่านั้น แต่สปริงนิวส์คงมีสิทธิ์ที่จะเจรจาขอเช่าโครงข่ายอื่นได้ เช่น กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส

และหากสปริงนิวส์เจรจากับทั้ง 3 โครงข่ายยังไม่สำเร็จ กสทช. ก็มีอำนาจที่จะสั่งให้สปริงนิวส์ใช้โครงข่ายใดโครงข่ายหนึ่งไปชั่วคราวก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน ดังนั้น มติที่ประชุม กสทช. ในครั้งนี้จึงเป็นการให้สปริงนิวส์ไม่สามารถใช้โครงข่าย อสมท ได้เท่านั้น แต่ยังคงออกอากาศในโครงข่ายอื่นได้”

@TakornNBTC