สมัครด่วนเลย! รับสมัครพนักงานทำงานที่ "มาเก๊า" รายได้สูงสุด 57,000 บาท

สมัครด่วนเลย! รับสมัครพนักงานทำงานที่ "มาเก๊า" รายได้สูงสุด 57,000 บาท

ข่าวดี! รับสมัครไปทำงานด้านการบริการ 13 อัตราที่มาเก๊า รายได้สูงสุดเดือนละกว่า 57,000 บาท

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานเพื่อจัดส่งไปทำงานมาเก๊า กับบริษัท Wynn Palace ในงานด้านการบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา ค่าจ้างสูงสุดกว่า 57,000 บาทต่อเดือน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ฟรีไม่มีค่าบริการแต่อย่างใด

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานที่มาเก๊า กับบริษัท Wynn Palace จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา คือ

  • ตำแหน่ง F&B Server Team Leader (หัวหน้างานบริการ) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 14,000 PATACA มาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 57,312 บาท คุณสมบัติมีอายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ตำแหน่ง F&B Hostperson (พนักงานต้อนรับ) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 PATACA มาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 45,031 บาท คุณสมบัติ มีอายุ 21 ปีขึ้นไป สูง 168 เซนติเมตรขึ้นไป ทำงานเป็นกะได้
  • ตำแหน่ง F&B server (พนักงานเสิร์ฟ) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 PATACA มาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 36,843 บาท คุณสมบัติ มีอายุ 21 ปีขึ้นไป สูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป 
  • ตำแหน่ง F&B Busperson (พนักงานบริกร) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,000 PATACA มาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 32,750 บาท คุณสมบัติ มีอายุ 19 ปีขึ้นไป สูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

ทั้งนี้ ทุกตำแหน่งรับผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการงานบริการ หรือภาษาจีนกลาง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากหรือภาษาจีนได้ดี มีทักษะในการสื่อสารดี มีบุคลิกภาพดี และทำงานเป็นทีมได้

นอกจากนี้ หากมีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงื่อนไขในการจ้างงาน คือ ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 8 ชั่วโมง สัญญาจ้างงาน 2 ปี นายจ้างจัดหาที่พัก อาหาร ชุดทำงาน และรถรับส่งให้ในระหว่างปฏิบัติงาน โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง

นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจยื่นประวัติการทำงาน (Resume หรือ Curriculum Vitae) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สมัครฟรีไม่เสียค่าบริการใดๆ

สำหรับวิธีการคัดเลือกนั้น นายจ้างจะคัดเลือกจากประวัติของคนหางานในรอบแรก และรอบสองจะคัดเลือกโดยนายจ้างเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้เสียเงินเป็นค่าสมัคร ค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย เพราะอาจเสียเงินฟรีแล้วไม่ได้ไปทำงาน

สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 และทาง E-mail : iom_overseas1@outlook.com หรือโทร. 02-245-1034 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน