"ประกันสังคม" เผยยอดผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน 4 เดือนแรกปีนี้กว่า 740,000 ครั้ง

"ประกันสังคม" เผยยอดผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน 4 เดือนแรกปีนี้กว่า 740,000 ครั้ง

"ประกันสังคม" เผยยอดผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน 4 เดือนแรกปีนี้กว่า 740,000 ครั้ง

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยผู้ประกันตนพอใจใช้สิทธิทันตกรรมประกันสังคมแบบ "ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท/คน/ปี" ยอดใช้สิทธิ ม.ค.-เม.ย. 61 พุ่ง 7.4 แสนครั้ง ประกันสังคมควักจ่ายแล้ว 500 กว่าล้านบาท

 

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงาน ด้านสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมที่ได้พัฒนาระบบบริการจัดการตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน

โดยยอดล่าสุดเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” มียอดแล้วกว่า 742,950 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 501,044,620.07 ล้านบาท

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมของผู้ประกันตน และจากข้อมูลตัวเลขผู้ประกันตนที่มาใช้บริการกรณีทันตกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจำนวนการใช้สิทธิของผู้ประกันตนมีปริมาณที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อย เมื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบจ่ายตรงแล้ว พบว่า มีผู้ประกันตนที่ไม่เคยไปรับบริการกรณีทันตกรรมเลย เนื่องจากไม่มีเงินสำรองจ่าย สามารถเข้ารับการบริการกรณีทันตกรรมได้เพิ่มมากขึ้น  

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชน/คลินิก เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน 1,504 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี

สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง