เอเชีย ขึ้นผู้นำผลิตไข่ไก่โลก แทนยุโรป-อเมริกา

เอเชีย ขึ้นผู้นำผลิตไข่ไก่โลก แทนยุโรป-อเมริกา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า

ขณะนี้ อุตสาหกรรมไข่ไก่โลก กำลังมาถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงฐานการผลิตแหล่งใหญ่จากประเทศในซีกโลกตะวันตก เช่น ยุโรปและอเมริกา มาสู่ประเทศในซีกโลกตะวันออก

โดยเฉพาะในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว อย่างเช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และ อินโดนีเซีย เป็นต้น ทั้งนี้การผลิตไข่ไก่ของโลกเพิ่ม จากประมาณ 564,000 ล้านฟอง ในปี 2533 เป็น 978,000 ล้านฟอง ในปี 2551

และในปี 2551 นี้ได้พบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีผลผลิตไข่เหลือเพียง 17.6 ล้านตัน หรือ ประมาณ 281,000 ล้านฟอง ขณะประเทศแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน  อินเดีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย มีการผลิตไข่ไก่ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 59 ของการผลิตไข่ไก่โลก 

ทำให้ เอเชีย กลายเป็นผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่สุดของโลก และมีแนวโน้มการบริโภคต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจาก การขยายตัวของชนชั้นกลาง ที่มีกำลังซื้อมากขึ้นและเป็นทวีปที่มีประชากรที่มากที่สุดในโลก