พนักงานแบงก์ระส่ำ ธนาคารปิดสาขาต่อเนื่อง-ไทยพาณิชย์ลดเยอะสุด

พนักงานแบงก์ระส่ำ ธนาคารปิดสาขาต่อเนื่อง-ไทยพาณิชย์ลดเยอะสุด
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

เผยภาพรวม ธนาคารพาณิชย์ไทย ยังเดินหน้าปิดสาขาลงอย่างต่อเนื่อง ช่วง 4 เดือนแรก ปี 2561 ทั้งระบบ ยกเลิกไปแล้ว 34 สาขา แต่หากแยกเป็นรายธนาคาร ปรากฏว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นแชมป์ ปิดสาขาไปถึง 65 สาขา

รายงานสถานการณ์การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจำนวน 23 ธนาคาร ณ สิ้นเดือน เมษายน 2561 พบว่ามีจำนวนสาขาทั้งสิ้น  6,750 สาขา ลดลงจากสิ้นปี 2560 ที่มีจำนวน 6,784 สาขา รวมลดลง 34 สาขา

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 อันดับแรก ที่มีการปิดสาขามากที่สุดในระยะ 4 เดือน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีจำนวนสาขาที่ลดลงถึง 65 สาขา โดยเดือน เม.ย. 2561 มีจำนวนสาขา 1,096 สาขา ขณะที่สิ้นปี 2560 มีจำนวน 1,161 สาขา

ส่วนธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อื่นๆ มีความเคลื่อนไหวในเรื่องจำนวนสาขา ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ เดือน เม.ย. 61 ลดลง 2 สาขา ระยะ 4 เดือน ลดลง 1 สาขา
  • ธนาคารกรุงไทย เดือน เม.ย. 61 ลดลง 1 สาขา ระยะ 4 เดือน ลดลง 2 สาขา
  • ธนาคารกสิกรไทย เดือน เม.ย. 61 เพิ่มขึ้น 3 สาขา ระยะ 4 เดือน เพิ่มขึ้น 5 สาขา
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เดือน เม.ย. 61 เพิ่มขึ้น 1 สาขา ระยะ 4 เดือน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แบงก์ชาติจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ 5 อันดับแรก (ธ.ค. 60)

แบงก์ชาติจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ 5 อันดับแรก (เม.ย. 61) 

สถานการณ์การดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตายิ่ง หลังจากที่เทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามามีบทบาท ทำให้ธนาคารพัฒนาตัวเองไปสู่ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ขึ้นมารองรับ ทำให้ลูกค้าธนาคารสามารถใช้บริการต่างๆ ของธนาคารด้วยตัวเองเกือบทุกบริการ

ทำให้ธนาคารต้องลดจำนวนสาขาของธนาคารลง ซึ่งหมายถึงพนักงานธนาคารจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พนักงานธนาคารที่อดีตเคยเป็นมนุษย์ทองคำ หรือเป็นบุคลากรที่มีความต้องการมากที่สุดของระบบถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ แนวโน้มการให้บริการทางการเงิน ภาครัฐยังจะเปิดให้องค์กรเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคาร อย่างร้านสะดวกซื้อ เข้ามาให้บริการบางอย่าง เช่น โอนเงิน ชำระค่าบริการต่างๆ เป็นต้น ทำให้ธนาคารมีคู่แข่งในการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย