ไม่สู้ค่าแรง 300 ธุรกิจย้ายหนีเพียบ!

ไม่สู้ค่าแรง 300 ธุรกิจย้ายหนีเพียบ!

ไม่สู้ค่าแรง 300 ธุรกิจย้ายหนีเพียบ!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เลขาธิการสภาอุตฯ ระบุ ขณะนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากตัดสินใจสร้างโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศในปี 2556

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มจัดทำโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการย้ายฐานการผลิตหรือการขยายกำลังการผลิตโรงงานจากประเทศไทย

เนื่องจากผู้ประกอบการจำนวนมากได้ทยอยตัดสินใจสร้างโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาททั่วประเทศในปี 2556

และในอนาคตมีแนวโน้มที่ฝ่ายการเมืองจะนำนโยบายลักษณะดังกล่าวมาหาเสียงอีก

โดย ส.อ.ท. ได้นำร่องอบรมแรงงานในกัมพูชาแล้วหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และเกษตรแปรรูป ที่กำลังเจรจาซื้อที่ดินสร้างโรงงาน ขณะเดียวกัน ได้นำสมาชิกไปสำรวจพื้นที่ลงทุนในพม่า พร้อมทั้งเตรียมโครงการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยหลายราย อยู่ระหว่างการหาบุคลากรระดับหัวหน้างานที่สามารถพูดภาษาของเพื่อนบ้านได้ทั้งกัมพูชา พม่า หรือเวียดนาม เพื่อสื่อสารกับแรงงานและดำเนินธุรกิจได้คล่อง ในกรณีที่มีการตั้งโรงงาน เพราะพบแล้วว่าอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ ส่วนใหญ่อยู่ในไทยลำบาก จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าใหม่ เช่น การประหยัดต้นทุนลง โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน และสต๊อกสินค้า หรือการเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อลดปริมาณการใช้คนและสุดท้ายก็คงต้องไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

นายสมมาตร กล่าวอีกว่า นอกจากปัญหาต้นทุนการผลิตสูงแล้วยังพบว่าภาคอุตสาหกรรมไทยยังขาดแคลนแรงงานอีกจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะปรับเพิ่มค่าจ้างก็ตาม ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้แรงงานต่าง ด้าวมาทดแทนแรงงานไทย ต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาความสามารถในการแข่งขันมาก

ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมหลายจังหวัด ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ขาดแคลนแรงงานหลายหมื่นคน เนื่องจากส่วนหนึ่งย้ายไปทำงานในจังหวัดนำร่องที่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท และส่วนหนึ่งย้ายไปทำงานในชลบุรีและระยอง ที่โรงงานจำนวนมากได้เข้าไปตั้งฐานการผลิตในภาคตะวันออก เพื่อเลี่ยงปัญหาน้ำท่วม

ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ในนิคมฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เริ่มปรับตัวโดยจ่ายค่าแรงให้สูงขึ้น เพื่อจูงใจแรงงานไม่ให้ไหลไปใน 7 จังหวัดนำร่องหรือย้ายไปที่อื่น โดยโรงงานบางแห่งจ่ายค่าแรงสูงถึง 350-400 บาทต่อวัน

แต่สิ่งที่สภาอุตสาหกรรมกังวลมากที่สุดคือ แรงงานจากธุรกิจเอสเอ็มอี จะไหลไปสู่โรงงานขนาดใหญ่มากขึ้น หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ภายใน 1-2 ปี แรงงานเอสเอ็มอีจะเกิดการขาดแคลนเป็นปัญหาตามมา

 

>> โชว์ราคาอาหาร หลังค่าแรง 300 ทำพิษ !! <<

>> สวนกระแส! ขายข้าวแกงแค่ 10 บ. <<

>> เคล็ดลับปรับตัว ในยุคข้าวยากหมากแพง <<

>> ทำยังไง ให้รวยง่ายขึ้น <<

>> คุมราคา! 7 เมนู ลดค่าครองชีพ <<

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook