แบงก์กรุงเทพ ออกเงินฝากประจำ ดอกเบี้ย 3%

แบงก์กรุงเทพ ออกเงินฝากประจำ ดอกเบี้ย 3%

แบงก์กรุงเทพ ออกเงินฝากประจำ ดอกเบี้ย 3%
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนการออมเงิน ด้วยการออกเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 11 เดือน โดยให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.00% ต่อปี

เปิดบัญชีด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท และนำฝากแต่ละยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน -12 กรกฎาคม 2555

 

 

นอกจากนี้ยังมี การฝากเงินแบบฝากประจำพิเศษระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.625% ต่อปี ด้วยยอดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท

ซึ่งธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการฝาก

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook