เกินคาด! ปชช.แห่พักหนี้นับแสนราย

เกินคาด! ปชช.แห่พักหนี้นับแสนราย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการพักหนี้ เพื่อช่วยประชาชนและคาดว่าการประหยัดดอกเบี้ยของประชาชน จะช่วยเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจ

การพักหนี้ให้กับลูกหนี้ดี วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท กับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา

มีลูกหนี้ธนาคารรัฐมาลงทะเบียนแล้วกว่า 6.51 แสนราย ลูกหนี้ที่ขอเข้าร่วมโครงการพักหนี้ดีส่วนใหญ่ 90% เลือกแนวทางพักเงินต้นและดอกเบี้ย 3% ส่วนอีก 10% เลือกแนวทางลดดอกเบี้ยแต่ไม่พักเงินต้น

โดยมีลูกหนี้ประมาณ 3.87 หมื่นราย มูลหนี้กว่า 4,200 ล้านบาท แจ้งความประสงค์ว่าไม่ขอเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเหลือมูลค่าหนี้น้อย จึงต้องการปิดบัญชีและต้องการไถ่ถอนทรัพย์สินคืน

นอกจากนี้ยังมีธนาคารออมสิน ที่มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 1,000 ราย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ที่มีลูกค้าเข้าข่ายพักหนี้ดี 7,781 ราย นั้น มีลูกหนี้แจ้งเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 รายแล้ว