กรมทรัพย์สินฯเล็งยื่นจดจีไอข้าวหอมมะลิไทย

กรมทรัพย์สินฯเล็งยื่นจดจีไอข้าวหอมมะลิไทย
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมอยู่ระหว่างการพิจารณายื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวของไทยในประเทศจีน ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่า น่าจะยื่นขอจด GI ข้าวหมอมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เช่นเดียวกับที่ยื่นขอจดทะเบียนในสหภาพยุโรป ที่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขคำขอในส่วนปลีกย่อย คาดว่า ภายใน 2 เดือน จะเสร็จสิ้นกระบวนการ และหากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย ได้รับการยอมรับในการจด GI ในสหภาพยุโรป จะสามารถติดตราของประชาคมยุโรปในกล่อง หรือ ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของไทยได้ ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าข้าวไทยปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย แต่จะต้องมีการรักษามาตรฐานผลิตอย่างเข้มงวด ซึ่งทางกรมได้ดำเนินการตรวจสอบรับรองระบบควบคุมและตรวจสอบสินค้า เพื่อให้มาตรฐานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยร่วมมือกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการให้หนังสือรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่การผลิต 5 จังหวัดคือ จ.ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคราม และ ยโสธร เพื่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!