สรรพากร รื้อกฎหมายภาษีชุดใหญ่

สรรพากร รื้อกฎหมายภาษีชุดใหญ่
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยความคืบหน้าของแผนการปรับโครงสร้างภาษี โดยกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้วในหลายโครงการ และมีมติที่จะผลักดันนโยบาย เช่น

1.การแยกยื่นภาษีสามีภรรยา
2.ภาษีคณะบุคคล
3.การปรับปรุงภาษีบางรายการเพื่อส่งเสริมมูลนิธิเพื่อสังคม

 

 

 

เนื่องจากปัจจุบัน คณะบุคคลเกือบทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นมา มีการแบ่งปันรายได้และกำไร เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า ทำให้กรมสรรพากรสูญเสียรายได้จำนวนมาก

นอกจากนี้ กรมสรรพกร จะเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรายการลดหย่อนภาษี ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะเลือกแนวทางใด

ระหว่าง การปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือ การปรับปรุงเพื่อการกระจายรายได้