ตัวเลขบอกผลงาน! เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 4.8% สูงสุดในรอบ 5 ปี

ตัวเลขบอกผลงาน! เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 4.8% สูงสุดในรอบ 5 ปี

ตัวเลขบอกผลงาน! เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 4.8% สูงสุดในรอบ 5 ปี

สภาพัฒน์ฯ ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มเป็น 4.2-4.7% หลังจีดีพีไตรมาสแรกปรับตัวพุ่งขึ้นถึง 4.8% จากปีก่อน ปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการส่งออกที่โตถึง 9.9%

 

นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือสภาพัฒน์) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 1/2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นดีที่สุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือในรอบ 5 ปี

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก การใช้จ่ายภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น การลงทุนรวมเพิ่ม 3.4% การลงทุนภาครัฐขยายตัว 4% การส่งออกขยายตัว 9.9% รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 16.8% เป็นต้น

ทั้งนี้ สศช.ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2561 เพิ่มเป็น 4.2-4.7% (ค่ากลาง 4.5%) จากเดิมคาดการณ์ไว้ในช่วง 3.6-4.6% โดยคาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ดี 8.9% การใช้จ่ายภาครัฐ 3% การลงทุนภาคเอกชน 3.9%

ขณะที่การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก และระดับราคาสินค้าในตลาดโลกเป็นตัวแปรสนับสนุนหลักที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ การผลิตภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลังจากฐานที่สูงขึ้น และราคาสินค้า อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ