กบง.เล็งรีดเงินเบนซิน-ดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันบ่ายนี้

กบง.เล็งรีดเงินเบนซิน-ดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันบ่ายนี้

กบง.เล็งรีดเงินเบนซิน-ดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันบ่ายนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.

เตรียมพิจารณาเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันดีเซลและเบนซินในวันนี้ เนื่องจากพบว่า ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมัน อยู่ในระดับสูงเกิน 2 บาทต่อลิตร

โดยน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 2.84 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซินออกเทน 91 อยู่ที่ 2.80 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ให้กับกองทุนน้ำทันเชื้อเพลิง

ที่ปัจจุบันยังคงติดลบกว่า 22,000 ล้านบาท และเพื่อดูแลค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 1.50 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร

**การรีดเงินเข้ากองทุนน้ำมันครั้งนี้ จะไม่ส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันแต่อย่างใด