"ไทย" ขึ้นแท่นแชมป์ส่งออกข้าว 4 เดือนแรกปีนี้

"ไทย" ขึ้นแท่นแชมป์ส่งออกข้าว 4 เดือนแรกปีนี้
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผยประเทศไทยขึ้นอันดับ 1 ส่งออกข้าวช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ 3.31 ล้านตัน แซงอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน ตั้งเป้าส่งออกให้ได้ปีนี้ 10 ล้านตัน

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีเป้าหมายการส่งออกข้าวที่ปริมาณ 10 ล้านตัน มูลค่า 4,525 ล้านดอลลาร์ หรือ 158,000 ล้านบาท โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 ระหว่าง 1 ม.ค.-17 เม.ย. ไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกที่ปริมาณ 3.31 ล้านตัน แซงหน้าประเทศคู่แข่งอย่าง อินเดีย เวียดนาม และปากีสถาน ที่ส่งออกเป็นปริมาณ 3.21 ล้านตัน 1.61 ล้านตัน และ 1.28 ล้านตัน ตามลำดับ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ชนิดข้าวที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ข้าวขาว ร้อยละ 48.74 รองลงมา ได้แก่ ข้าวนึ่ง ร้อยละ 27.70 และข้าวหอมมะลิไทย ร้อยละ 16.9 โดยราคาส่งออกข้าวของไทยเกือบทุกชนิดในเดือนเมษายน 2561 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ราคาข้าวหอมมะลิไทย อยู่ในระดับคงที่จากเดือนมีนาคม 2561 ที่ 1,150 ดอลลาร์ต่อตัน ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เบนิน ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ จีน เป็นต้น 

สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีประเทศผู้นำเข้าข้าวในหลายประเทศที่ยังมีปริมาณความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยและข้าวนึ่งในระยะต่อไปอาจจะมีแนวโน้มส่งออกลดลง เนื่องจากประเทศผู้ซื้อบางราย เช่น บังคลาเทศ ได้ชะลอการซื้อข้าว เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีการนำเข้าข้าวนึ่งไปค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาข้าวไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง และปริมาณอุปทานข้าวมีจำกัดโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อบางราย อาจหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่งทดแทน เช่น เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น