บุญทรงมอบรางวัลผู้ชนะประกวดข้าวหอมมะลิ

บุญทรงมอบรางวัลผู้ชนะประกวดข้าวหอมมะลิ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิ และข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554 และรางวัลเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิของไทยในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงสีได้พัฒนากระบวนการสีข้าว เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งในวันนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 54 ราย เป็นเกษตรกรผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ 18 ราย กลุ่มสหกรณ์จำนวน 3 ราย โรงสี 11 ราย และผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงอีกจำนวน 22 ราย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!