รัฐบาลคลอด 2 มาตรการช่วยเกษตรกร-ให้สินเชื่อและพัฒนาความรู้

รัฐบาลคลอด 2 มาตรการช่วยเกษตรกร-ให้สินเชื่อและพัฒนาความรู้

รัฐบาลคลอด 2 มาตรการช่วยเกษตรกร-ให้สินเชื่อและพัฒนาความรู้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สร้างกำไรให้เกษตรกร ด้วยมาตรการลดต้นทุน

มีข่าวดีในภาคการเกษตรมาฝากกัน รัฐบาลได้เคาะมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรและสถาบันการเกษตรถึง 2 มาตรการ คือ การให้สินเชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร” รายละไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต่างๆ เช่น ร้านในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ร้านของสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 – 30 เม.ย. 62

ในส่วน “โครงการส่งเสริมการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันการเกษตร” จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปให้ความรู้แก่สถาบันการเกษตรในเรื่องการผลิต จำหน่าย และใช้ปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งจะทำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ย ทำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีสัดส่วนสารอาหารที่เหมาะสมกับดินและชนิดพันธุ์พืชนั้นๆ พร้อมให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร 300 แห่ง วิสาหกิจชุมชนอีก 200 แห่ง เพื่อผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิก โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พ.ค. 61 – 30 เม.ย. 63

คาดว่าทั้ง 2 มาตรการ จะสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกของสถาบันเกษตรกรกว่า 500 แห่ง และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 3 ล้านรายทั่วประเทศ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook