ปรับลด! ค่าไฟฟรีเหลือ 50 หน่วย

ปรับลด! ค่าไฟฟรีเหลือ 50 หน่วย

ปรับลด! ค่าไฟฟรีเหลือ 50 หน่วย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ชี้แจงว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

ที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5 (15) แอมแปร์ โดยปรับจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าฟรีจากไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน

ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาถึงวันเริ่มต้นการใช้มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่รอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ด้วยปัจจัยค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในการประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา จึงมีมติให้เรียกเก็บค่าเอฟที ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2555 เท่ากับ 0 สตางค์ต่อหน่วย และรอบบิลเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2555 เท่ากับ 30 สตางค์ต่อหน่วย

มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดภาวะโลกร้อนและลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

กฟน. ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่จำเป็น การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและขนาดที่ใช้ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพราะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมและถูกวิธีจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

 

 

อ่านต่อ >> ค่าไฟจ่อขึ้นอีก 8 สต./ หน่วย <<

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook