กระทรวงพาณิชย์ปล่อยคลิป “อย่าเห็นแก่ก๊อป” ปลุกจิตสำนึกคนไทย

กระทรวงพาณิชย์ปล่อยคลิป “อย่าเห็นแก่ก๊อป” ปลุกจิตสำนึกคนไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในทุกระดับ-ทุกภาคส่วน โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอ “อย่าเห็นแก่ก๊อป” เพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ พร้อมกับเป็นการรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม เพราะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ

ซึ่งการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ กรมฯ ทำเพื่อรณรงค์ให้หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และต้องการให้คนไทยมาร่วมกันสร้างค่านิยมใหม่ให้ถูกต้อง ไม่ใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เพื่อเป็นกำลังใจให้นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงาน อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูคลิปวิดีโอตัวอย่างได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yAtLi-k-olw

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!