“โอสถสภา” เตรียมนำหุ้นบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

“โอสถสภา” เตรียมนำหุ้นบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
Finnomena

สนับสนุนเนื้อหา

โอสถสภาจะเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวนไม่เกิน 603.75 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 506,750,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Orizon Limited จำนวนไม่เกิน 67,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Y Investment Ltd จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น

  • ซึ่งทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
  • โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า และการดำเนินธุรกิจภายในของบริษัท นอกจากนั้น ยังจะใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
  • สำหรับปี 2558 2559 และ 2560 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 32,044.2 ล้านบาท 33,003.7 ล้านบาท และ 26,210.7 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสำหรับปีดังกล่าวเท่ากับ 2,336.0 ล้านบาท 2,980.5 ล้านบาท และ 2,939.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!