รวมเบอร์โทรฉุกเฉินของทุกธนาคาร

รวมเบอร์โทรฉุกเฉินของทุกธนาคาร

รวมเบอร์โทรฉุกเฉินของทุกธนาคาร
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เที่ยวสงกรานต์ทั้งที พกเบอร์โทรติดต่อสถาบันการเงินกันเอาไว้ เผื่อทำบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตหาย จะได้แจ้งอายัดได้ทันท่วงที

 

ธนาคารกรุงเทพ >>> 1333

ธนาคารทหารไทย >>> 1558

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา >>> 1572

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) >>> 1595

ธนาคารธนชาต >>> 1770

ธนาคารกรุงไทย >>> 02 111 1111

ธนาคารเกียรตินาคิน >>> 02 165 5555

ธนาคารยูโอบี >>> 02 285 1555

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ >>> 02 359 0000

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย >>> 02 626 7777

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) >>> 02 629 5588

ธนาคารทิสโก้ >>> 02 633 6000

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย >>> 02 697 5454

ธนาคารไทยพาณิชย์ >>> 02 777 7777

ธนาคารกสิกรไทย >>> 02 888 8888

ธนาคารออมสิน >>> 1115

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย >>> 1302

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย >>> 1357

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย >>> 02 271 2929

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >>> 02 555 0555

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย >>> 02 618 3666

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ >>> 02 645 9000

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม >>> 02 890 9999