TFEX ดีเดย์ เปิดเทรดดอลลาร์ล่วงหน้า 5 มิ.ย. นี้

TFEX ดีเดย์ เปิดเทรดดอลลาร์ล่วงหน้า 5 มิ.ย. นี้

TFEX ดีเดย์ เปิดเทรดดอลลาร์ล่วงหน้า 5 มิ.ย. นี้
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) พร้อมเปิดซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) 5 มิถุนายน 2555 เปิดโอกาสให้ชาวไทยทั้งผู้ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการค่าเงินบาทได้อย่างเสรีผ่านตลาดอนุพันธ์

เชื่อมั่นเสริมประโยชน์ระยะยาวในการเปิดประเทศ พร้อมเสริมทัพให้ความรู้ผู้ลงทุนต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา TFEX สำนักหักบัญชี และบริษัทสมาชิกจำนวน 31 ราย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอัตราแลกเปลี่ยน

จึงมีความพร้อมที่จะเปิดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ ดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) ในวันที่ 5 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการทำกำไรและบริหารค่าเงินบาทได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่

"การเปิดซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้านี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่อนุญาตให้มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงธุรกรรมอ้างอิง โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อประเทศไทยเพื่อรองรับนโยบายการเปิดเสรีทั้งภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมที่มากขึ้น

สำหรับในช่วงแรกที่เปิดซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้านี้ จะมีเวลาซื้อขายภาคเช้า (9:45-12:30) และภาคกลางวัน (14:30-16:55) เช่นเดียวกับสินค้าหลักของตลาดอนุพันธ์ โดยผู้ลงทุนทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่สามารถซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้านี้ได้จะต้องมีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นฐานในประเทศไทย (resident) เท่านั้น สำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศไทยจะยังไม่สามารถซื้อขายได้"

ดอลลาร์ล่วงหน้าที่จะเปิดให้ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) นี้ มี 4 อายุ ประกอบด้วย สัญญาที่ครบกำหนดอายุในเดือนใกล้สุดจากปัจจุบัน 3 ลำดับ และเดือนสุดท้ายของไตรมาสถัดไปอีก 1 สัญญา ได้แก่ สัญญาสิ้นสุดเดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน โดยแต่ละสัญญามีขนาด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30,000 บาท

การซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้านี้ใช้วิธีการเดียวกับการซื้อขายฟิวเจอร์สอื่นๆ ในตลาดอนุพันธ์ ผู้ลงทุน (resident) สามารถใช้บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ที่มีอยู่แล้ว หรือ เปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ใหม่ (ในกรณีที่ยังไม่มี) โดยหลักประกันที่ผู้ลงทุนต้องวางไว้เพื่อการซื้อขายในเบื้องต้นนั้นประมาณไม่เกิน 2% หรือ 500 บาทต่อสัญญา อัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทโบรกเกอร์เรียกเก็บอยู่ที่ประมาณ 11 บาทต่อสัญญา

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อกับโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายสินค้าทุกประเภทในตลาดอนุพันธ์ (สมาชิกประเภททั่วไป)

"สำหรับในด้านการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ลงทุนนั้น ตลาดอนุพันธ์ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ต้นปี และเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในช่วงก่อนเปิดซื้อขาย โดยในพฤษภาคมนี้ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสินค้า เทคนิคการทำกำไรและการใช้งานเพื่อบริหารความเสี่ยงตลอดเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfex.co.th หรือ สอบถาม S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222" นางเกศรากล่าวเสริม