ณัฐวุฒิยัน! มิ.ย.ของถูกลงแน่

ณัฐวุฒิยัน! มิ.ย.ของถูกลงแน่
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกผัก จ.ราชบุรี และพบสาเหตุที่ทำให้พืชผักบางรายการขยับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้มีหลายปัจจัย

ไม่ว่าจะเป็นทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อากาศร้อนจัด ผลผลิตทางการเกษตรก็ลดลงทำให้มีราคาสูงขึ้น ปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา

ราคาวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยของการผลิตนั้นราคาสูง และกลไกตลาดที่มีการผูกขาด นอกจากนี้พื้นที่ปลูกพืชผักลดลงเกษตกรหันไปปลูกพืชยืนต้นเช่นมะพร้าวแทน

ทำให้ผลผลิตที่ออกมานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ราคาขยับสูงขึ้น

และทางรัฐบาลยืนยันว่า ราคาพืชผักในช่วงนี้เป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งถือว่าปกติและยุติธรรม หลังจากนี้ประมาณเดือนมิถุนายน ราคาก็ลดลงมาอย่างแน่นอน และรัฐบาลก็จะเข้ามาดูแลด้วยอีกแรง