สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ
คำที่ถูกค้นบ่อย
  Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
  //s.isanook.com/mn/0/ud/109/547141/prawetmarket.jpgสรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

  สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

  2018-02-23T20:52:00+07:00
  แชร์เรื่องนี้

  กรมสรรพากรชี้แจงกรณีมีข่าวว่าผู้ประกอบการตลาดในเขตประเวศหรือตลาดบ้านป้าทุบรถไม่ได้เสียภาษี แม้จะเปิดมาแล้วหลายปีก็ตาม โดยระบุว่า

  ในการประกอบกิจการตลาดนั้น ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยกรมสรรพากรได้มีการกำกับดูแล ให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

  กรณีของตลาดตามข่าวนั้น มีการประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา และที่ผ่านมาได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ นิติบุคคลที่มีชื่อพ้องกับตลาดดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยเช่นกัน