สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากรชี้แจงกรณีมีข่าวว่าผู้ประกอบการตลาดในเขตประเวศหรือตลาดบ้านป้าทุบรถไม่ได้เสียภาษี แม้จะเปิดมาแล้วหลายปีก็ตาม โดยระบุว่า

ในการประกอบกิจการตลาดนั้น ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร โดยกรมสรรพากรได้มีการกำกับดูแล ให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีของตลาดตามข่าวนั้น มีการประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา และที่ผ่านมาได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในนามของบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ นิติบุคคลที่มีชื่อพ้องกับตลาดดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยเช่นกัน