กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับบริษัท Tripod Technology Corporation จำนวน 30 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) เพื่อไปทำงานในไต้หวันกับบริษัท Tripod Technology Corporation จำนวน 30 อัตรา เงินเดือน 22,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,776 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี นายจ้างรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางาน ส่วนคนหางานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ ค่าโดยสารเครื่องบินไปไต้หวัน/ ค่าตรวจโรคที่ไต้หวัน ค่าธรรมเนียมใบถิ่นที่อยู่ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเพศชาย อายุ 20 – 40 ปี และเพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ขึ้นไป) ระดับสายตาไม่สั้น ไม่บอดสี ระดับการฟังต้องอยู่ในระดับ 0-44 เดซิเบล (DB) และไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาท

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Skype ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และขอย้ำเตือนคนหางานว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้โดยต้องเสียค่าบริการต่าง ๆ เนื่องจากการสมัครในครั้งนี้ไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ โดยสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 โทร.02-2451034 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน