เปิดเทอมอ่วม! พ่อแม่เงินไม่พอจ่าย
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/mn/0/ud/10/54581/ncs-p090413_01a.jpgเปิดเทอมอ่วม! พ่อแม่เงินไม่พอจ่าย

เปิดเทอมอ่วม! พ่อแม่เงินไม่พอจ่าย

2012-05-09T14:48:21+07:00
แชร์เรื่องนี้

มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยและหอการค้าไทยสำรวจผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมพบว่า แม้รัฐบาลจะมีนโยบายเรียนฟรี 12 ปี

ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมปลาย แต่ผู้ปกครองยังคงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเฉลี่ยเป็นเงินสูงถึง 7,014 บาท

ขณะที่ค่าใช้จ่ายโดยรวมในช่วงเปิดเทอมปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,142 บาท ในจำนวนนี้เป็นเงินค่าเล่าเรียนและค่าหน่วยกิตมากที่สุดร้อยละ 40.2

 

 

 

ผลโพลรองลงมาเป็นเงินค่าแป๊ะเจี๊ยหรือค่าบำรุงกรณีเปลี่ยนโรงเรียนใหม่ ร้อยละ 33 ส่งผลให้คาดการณ์ใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมปีนี้จะสูงถึง 50,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7

รวมไปถึงราคาสินค้าเสื้อผ้าชุดนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า หนังสือ กระเป๋าและเครื่องเขียน มีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ส่วนการใช้จ่ายภาพรวมพบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 59.4 ระบุว่ามีเงินเพียงพอกับค่่าใช้จ่าย และร้อยละ 40.6 ตอบว่ามีเงินไม่เพียงพอ ซึ่งในกลุ่มที่ตอบว่ามีเงินไม่เพียงพอนั้นร้อยละ 35.4 บอกว่าต้องยืมเงินจากญาติพี่น้อง

ส่วนร้อยละ 26.8 บอกว่าต้องจำนำทรัพย์สิน และร้อยละ 26.3 ใช้วิธีกู้เงินนอกระบบ มีเพียงร้อยละ 10.7 บอกว่ากู้เงินในระบบ

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV