ปูเอาใจ! เล็งเปิดงาน ถูกทั้งแผ่นดิน

ปูเอาใจ! เล็งเปิดงาน ถูกทั้งแผ่นดิน

ปูเอาใจ! เล็งเปิดงาน ถูกทั้งแผ่นดิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐบาลเตรียมจัดงานมหกรรมถูกทั้งแผ่นดิน จำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมขยายระยะเวลาโครงการธงฟ้าราคาประหยัดออกไป

ยืนยันบุคคลใดขายสินค้าราคาแพงเกินที่รัฐบาลกำหนด จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด แถลงผลการประชุม ว่ารัฐบาลเตรียมจัดมหกรรมขายสินค้าราคาโรงงานและนำสินค้าการเกษตรมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

 

เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ในชื่อโครงการว่า มหกรรมถูกทั้งแผ่นดิน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้จะเริ่มจัดในพื้นที่โครงการเอื้ออาทรก่อน แล้วจะขยายไปยังแหล่งชุมชนของผู้ที่มีรายได้น้อยต่อไป

นอกจากนี้ รัฐบาลพร้อมขยายเวลาโครงการธงฟ้าราคาประหยัดออกไปและขยายจุดบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น

ทั้งนี้สินค้าที่มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีกลุ่มคนบางกลุ่มกำลังแทรกแซงกลไกตลาด

ทั้งนี้ได้ออกมาตรการเข้มงวดในการควบคุมราคาสินค้า หากพบว่าร้านค้าใดขายสินค้าราคาแพงเกินที่รัฐบาลกำหนด จะเรียกมาตักเตือน แต่หากยังขายในราคาแพงเกินจริงอีกจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

โดยนายกิตติรัตน์ยืนยันว่า จะไม่เพิ่มภาระของประชาชนด้วยการเพิ่มภาษีต่าง ๆไปยังประชาชน อีกทั้งได้มอบหมายให้รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนำราคาสินค้าที่มีราคาสูงสุดของปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับปีนี้

เพื่อให้สังคมได้เห็นข้อเท็จจริงว่า ราคาสินค้าโดยรวมแพงขึ้นหรือไม่ แต่ก็ยอมรับว่าสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น ถือเป็นเรื่องปกติของสินค้าตามฤดูกาล

 

ขอบคุณข้อมูล VoiceTV

 

รวมลิสต์สินค้า-บริการ ที่ขึ้นราคา ชัวร์!!

โชว์ราคาอาหาร หลังค่าแรง 300 ทำพิษ !!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook