รัฐบาลคลอดแนวทางผลักดันไทยสู่มหานครผลไม้โลก

รัฐบาลคลอดแนวทางผลักดันไทยสู่มหานครผลไม้โลก

รัฐบาลคลอดแนวทางผลักดันไทยสู่มหานครผลไม้โลก
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. (6 ก.พ. 61) เห็นชอบยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร และโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor: EFC) เพื่อให้ไทยพัฒนาสู่การเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

1. พัฒนาการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐานเกรดพรีเมียม ทำการตลาดผลไม้เกรดรอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

2. พัฒนาช่องทางจำหน่ายและกระจายผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพ เช่น ตั้งศูนย์รวบรวมและคัดคุณภาพ ส่งเสริมตลาดกลางที่มีระบบครบวงจร เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบประมูล แก้ปัญหาเกษตรกรถูกกดราคาอย่างไม่เป็นธรรม เชื่อมโยงช่องทางตลาดทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และออนไลน์ พร้อมสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้รวบรวม และตลาด

3. สนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น แหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ แหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ ให้สามารถขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมผลไม้คุณภาพดี

4. สร้างแบรนด์ผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับและนิยมไปทั่วโลก ส่งเสริมการตลาดในพื้นที่กำลังซื้อสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างค่านิยมบริโภคผลไม้ในสถานศึกษา ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยคาดว่า ทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ไทยชนิดแรก จะเปิดตัวได้ประมาณเดือน เม.ย. 61