แสนสิริ ล้มเลิกแผนซื้อคอนโดหรูในตึกมหานครและนิมิตหลังสวน

แสนสิริ ล้มเลิกแผนซื้อคอนโดหรูในตึกมหานครและนิมิตหลังสวน
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61 ว่า ตามที่บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการเจรจาซื้อขายโครงการนิมิตหลังสวน (ทั้งโครงการ) และห้องชุดที่พักอาศัยในโครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก (จำนวน 53 ห้องชุด) ในโครงการอาคารชุดมหานคร กับ กลุ่มบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE ) โดยได้ขยายระยะเวลาการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะซื้อขาย (Due Diligence) จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย จนสิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะซื้อขายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูลบางรายการที่เพียงพอต่อการพิจารณาราคาซื้อขายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง สำหรับการตัดสินใจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบทรัพย์สินที่ซื้อขายเพิ่มเติมแล้ว เพื่อให้ได้รับข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายระยะเวลาได้ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แจ้งต่อกลุ่ม PACE ว่าการตรวจสอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนอย่างเพียงพอ และบริษัทฯ ได้แจ้งยกเลิกการเสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว โดยผลของการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับเงินมัดจำจำนวน 322,823,805 บาท คืนเต็มจำนวน

18009063.jpg

 

ก่อนหน้านี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่นฯ ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเจรจาซื้อขายโครงการนิมิตหลังสวนทั้งโครงการ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก (จำนวน 53 ห้องชุด) ในโครงการอาคารชุดมหานคร และได้ขยายระยะเวลาในการทำ Due Diligence มาจนถึงวันที่ 5 ก.พ. 61

แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าระยะเวลาในการทำ Due Diligence มีความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว จึงมีมติไม่อนุมัติการขยายเวลาดังกล่าวออกไปอีก ซึ่งบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อพร้อมเสนอราคามายังบริษัทฯ ภายใน 3 วัน

นอกจากนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ฯ ยังแจ้งด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายที่ดินในตำบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เนื้อที่ 87 ไร่ 3 งาน 33.295 ตารางวา ซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ Richforest International Investments Ltd ในราคา 2,050 ล้านเยน หรือราว 594.95 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับโครงการนิมิตหลังสวน เป็นโครงการที่พักอาศัยแบบขายขาดฟรีโฮลด์ (Free Hold) 54 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนหลังสวน มีมูลค่าโครงการกว่า 7,500 ล้านบาท ส่วนโครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เป็นที่พักอยู่อาศัยสุดหรู ที่อยู่ในโครงการมหานคร อาคารที่สูงที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้