รัฐบาลเสริมแกร่ง SMEs สนับสนุนเงินกู้ 78,000 ล้านบาท

รัฐบาลเสริมแกร่ง SMEs สนับสนุนเงินกู้ 78,000 ล้านบาท

รัฐบาลเสริมแกร่ง SMEs สนับสนุนเงินกู้ 78,000 ล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ด้านการเงิน รวมทั้งมาตรการด้านอื่น ๆ เพื่อยกระดับไปสู่ยุค 4.0 ที่มีศักยภาพ

 

คลอด 3 กองทุน วงเงินสนับสนุนกว่า 78,000 ล้านบาท

 

โดยในปี 2561 มีโครงการสินเชื่อใหม่ 3 โครงการ วงเงินรวมกว่า 78,000 ล้านบาท ได้แก่

  1. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) เน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน และเกษตรแปรรูป วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ช่วง 3 ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปีแรก เมื่อใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
  2. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2 (Transformation Loan) วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยมีโปรโมชั่น 7:1:0 โดย 7 ตัวแรก คือ พร้อมอนุมัติสินเชื่อภายใน 7 วัน, 1 คือ เบิกจ่ายภายใน 1 วัน และ 0 คือ ฟรีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บหนี้การค้า
  3. โครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก (Micro SMEs) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท มุ่งสนับสนุน SMEs กลุ่มนิติบุคคลที่ประสบปัญหาด้านการเงิน เข้าถึงแหล่งทุนยาก เงินทุนไม่พอ รวมถึงต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

ชู 9 มาตรการเดินหน้าเสริมแกร่ง ปิดจุดอ่อน SMEs

นอกจากการส่งเสริมด้านการเงินของรัฐบาลในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แล้ว รัฐบาลยังมุ่งให้ความสำคัญกับ "ไมโครเอสเอ็มอี" ด้วยการกำหนดมาตรการส่งเสริม ดันรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ อีก 9 มาตรการ ประกอบด้วย


1. การขยายบริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) 23 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับนวัตกรรม SMEs สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
2. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs จำนวน 248 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรวมความช่วยเหลือทุกหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัล บริการครบจบในจุดเดียว 
3. Train The Coach ที่จะพัฒนาโค้ชเพื่อช่วยให้ SMEs ปรับตัวสู่ยุค 4.0 
4. SME BIG DATA พัฒนาฐานข้อมูล SME ที่จะให้เข้าถึง SMEs 3 ล้านราย 
5. Big Brothers หรือโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อเชื่อมต่อเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลก 
6. Digital Value Chain ผลักดัน SMEs สู่การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าในระดับสากล 
7. โครงการเสริมแกร่งเอสเอ็มอีรอบรู้การเงิน เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อผลักดันสู่ระบบบัญชีเดียว 
8. SME Standard Up ยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานที่เหมาะสม พร้อมสร้างระบบมาตรฐานเฉพาะ 
9. การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก โดยดึงธุรกิจรายใหญ่ให้ช่วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการทั้งหมดจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านราย เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มรายได้แก่ SMEs ทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกับการเติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) อย่างยั่งยืน

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook