รัฐบาลเปิด 3 หลักสูตร ปั้นเถ้าแก่น้อยมืออาชีพ

รัฐบาลเปิด 3 หลักสูตร ปั้นเถ้าแก่น้อยมืออาชีพ

รัฐบาลเปิด 3 หลักสูตร ปั้นเถ้าแก่น้อยมืออาชีพ
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมสร้างอาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ว่างงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ให้สามารถเป็นเถ้าแก่น้อยจากการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แก่

 
1. หลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.พ. 61 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. หลักสูตรร้านเสริมสวยมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21 - 22 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

3. หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร จะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าตลอดทั้งโครงการจะมีผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า 600 ราย และเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 25 ล้านบาท

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โทร. 0-2547-5970 / สายด่วน 1570

อีเมล association3187@gmail.com

หรือสมัครทางออนไลน์ https://goo.gl/forms/6sKitPduIYc1GBwl1

 

>> เว็บตรวจผลลงทะเบียนบัตรคนจน 3 เว็บ แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก