'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้แก่ผู้มีสิทธิโดยตรง โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินในแต่ละเดือนให้กับกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2561 รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิแล้วจำนวน 186,972 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 134,622,400 บาท เมื่อวันที่ 9-10 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีการชะลอการจ่ายเงินสำหรับผู้มีสิทธิบางกลุ่ม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดไว้ในปี 2561

ซึ่งกรมบัญชีกลางและกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้หารือร่วมกันแล้ว สรุปว่าจะเพิ่มรอบการจ่ายเงินประจำเดือน ม.ค. 2561 รอบที่ 2 ในวันที่ 22-23 ม.ค.นี้ โดยมีผู้มีสิทธิรับเงินจำนวน 202,457 ราย เป็นเงินประมาณ 164 ล้านบาท สำหรับเดือน ก.พ. กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินในวันที่ 12-13 ก.พ. และตั้งแต่เดือน มี.ค. 2561 เป็นต้นไป จะจ่ายเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามเดิม

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวในตอนท้ายว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้มีสิทธิแบบตรงตัว ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผ่าน PromptPay ซึ่งมีความสะดวกและคล่องตัวขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของเด็กและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง